Welten

Bamiblok 100 gr 24 st
Bamiblok 100 gr 6 st
Bamiblokken extra pittig 20 st
Bamiblokken extra pittig 10 st
Bamischijven   24 st
Bamischijven   12 st
Bamischijven Oriental 18 st
Bamischijven Oriental 9 st
Nasiballen   20 st
Nasiballen   6 st
Nasischijven   24 st
Nasischijven   12 st
Nasischijven oriental 9 st
Welten maaltijden 400 gr
1 pers. Schaal (nasi, bami)

 
Terug